073-8340822 pomdah@pomdah.se

SOLLENTUNA konstronda

Medverkande i konstrondan 2021

 

Nr Namn Adress Konstform Telefon
1 Bergendal Landsnoravägen 110 Samlingsutställning, Brunch bokas på hemsidan 08-444 51 50
2 Tippan Nordén Lomvägen 491 måleri 070-729 21 83
3 Maria Sundström Bössvägen 4 keramik, textil, måleri 070-770 09 28
4 Christian Colmenius Kvarnvägen 6 akrylmålning, blandteknik 070-348 20 50
5 Staffan Tolsén KRO SvK BUS Storbergsliden 4 måleri, objekt 073-615 20 85
6 Jeanna Tolsén Storbergsliden 4 måleri 073-615 81 89
7 Jerker Dalunde Storbergsliden 4 fotografi 070-595 75 98
8 Jane Lundström Blockvägen 19 textil 070-623 16 99
9 Petra Lund Landsnoravägen 42, Edsvik keramik, konsthantverk 070-568 83 44
10 Anna Rovig Edsbergsvägen 1 smide 070-453 55 65
11 Ulla Cappelin Platåvägen 20 måleri 072-325 40 08
12 Barbro Weatherill Platåvägen 20 måleri, textilcollage 073-685 27 76
13 Juni Walch Skälbyvägen 24C måleri, skulptur 070-471 08 34
14 Nina Östman Lenalundsvägen 23 fotografi, måleri, skulptur 070-666 70 72
15 Eva Malmberg Rosenhillsvägen 19 glaskonst 070-960 10 06
16 Kirsti Lindkvist Alvägen 42 keramik 073-628 20 05
17 Kajsa Lindberg Lokevägen 21 måleri 070-491 32 10
18 Elvira Metérus Love Almqvists väg 76 måleri 073-507 63 01
19 Björne Davidsson Sörgårdsvägen 14 fotografi 070-654 58 70
20 Gösta Ahlberg SvK, postumt Kronovägen 12 måleri 08-35 41 38 070-374 75 75
21 Ylva Maria Thompson KRO, BUS Töjnavägen 40C måleri, skulptur, grafik 070-549 69 69
22 Marianne Sundberg Kanalvägen 29 keramik 08-96 67 87 070-444 23 38
23 Ulla Carlson Hedin Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 måleri 073-768 57 98
24 Stefan Sjöblom Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 drivvedskonst, snideri 073-585 10 86
25 Per Ståbi Kuskvägen 6 måleri 070-825 06 38
26 Margit Bylund Minervavägen 6A keramik, glas, måleri 070-757 82 12
27 Pernilla Vinnerås Backängsvägen 24 collage, bildkonst 070-652 33 28
28 Jaana Lindberg Backängsvägen 24 skulptur, måleri 072-248 95 95
29 Kerstin Lagerman Haas Kyrkvägen 1J, Sollentunagården
keramik, prova på drejning 070-444 55 60
30 Pia Hällström Skinnaråsvägen 7, 3 tr måleri 070-626 91 72
31 Hind Orfali Larslunda måleri 073-915 81 16
32 Rachel van Asch Timotejvägen 15 måleri 076-891 96 16
33 Elsa Tegstam Kättilmunds väg 7 måleri 070-574 33 09
34 Inger Jonasson Vasavägen 209 akvarell 072-021 76 20
08-754 54 61
35 Marjo Kangasvieri Vasavägen 215 keramik 073-672 38 21
36 Ingvar Myrén ST Katarinas väg 4 måleri, lito, teckning 070-214 02 38
37 Kristina Cederblad Sone Allévägen 86 måleri 073-983 54 90
38 Lilli Sjölind Överby Gård, även kafé måleri 073-915 89 06
39 John Button SvK Överby Gård, även kafé måleri 073-142 94 99
40 Catharina Bauer SvK Överby Gård, även kafé måleri 070-226 64 67
41 Yvonne Henriksson Överby Gård, även kafé måleri 073-945 68 21
42 Åsa Lundgren-E Överby Gård, Kvarnstugan betong 070-250 94 46

KRO – medlem Konstnärernas Riksorganisation
ST – medlem Svenska Tecknare
SvK – medlem Svenska Konstnärer
KHVC – medlem Konsthantverkcentrum
BUS – medlem Bildupphovsrätt i Sverige

Nr Namn/konstform Adress/telefon
1 Bergendal Samlingsutställning Landsnoravägen 110 08-444 51 50
2 Tippan Nordén måleri Lomvägen 491 070-729 21 83
3 Maria Sundström keramik, textil, måleri Bössvägen 4 070-770 09 28
4 Christian Colmenius akrylmålning, blandteknik Kvarnvägen 6 070-348 20 50
5 Staffan Tolsén KRO SvK BUS måleri, objekt Storbergsliden 4 073-615 20 85
6 Jeanna Tolsén måleri Storbergsliden 4 073-615 81 89
7 Jerker Dalunde fotografi Storbergsliden 4 070-595 75 98
8 Jane Lundström textil Blockvägen 19 070-623 16 99
9 Petra Lund keramik, konsthantverk Landsnoravägen 42, Edsvik 070-568 83 44
10 Anna Rovig smide Edsbergsvägen 1 070-453 55 65
11 Ulla Cappelin måleri Platåvägen 20 072-325 40 08
12 Barbro Weatherill måleri, textilcollage Platåvägen 20 073-685 27 76
13 Juni Walch måleri, skulptur Skälbyvägen 24C 070-471 08 34
14 Nina Östman fotografi, måleri, skulptur Lenalundsvägen 23 070-666 70 72
15 Eva Malmberg glaskonst Rosenhillsvägen 19 070-960 10 06
16 Kirsti Lindkvist keramik Alvägen 42 073-628 20 05
17 Kajsa Lindberg måleri Lokevägen 21 070-491 32 10
18 Elvira Metérus måleri Love Almqvists väg 76 073-507 63 01
19 Björne Davidsson fotografi Sörgårdsvägen 14 070-654 58 70
20 Gösta Ahlberg SvK, postumt, måleri Kronovägen 12 08-35 41 38 070-374 75 75
21 Ylva Maria Thompson KRO, BUS, måleri, skulptur, grafik Töjnavägen 40C 070-549 69 69
22 Marianne Sundbergkeramik Kanalvägen 29 070-444 23 38
23 Ulla Carlson Hedin måleri Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 073-768 57 98
24 Stefan Sjöblom drivvedskonst, snideri Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 073-585 10 86
25 Per Ståbi måleri Kuskvägen 6 070-825 06 38
26 Margit Bylund keramik, glas, måleri Minervavägen 6A 070-757 82 12
27 Pernilla Vinnerås collage, bildkonst Backängsvägen 24 070-652 33 28
28 Jaana Lindberg skulptur, måleri Backängsvägen 24 072-248 95 95
29 Kerstin Lagerman Haas keramik, prova på drejning Kyrkvägen 1J, Sollentunagården
070-444 55 60
30 Pia Hällström måleri Skinnaråsvägen 7, 3 tr 070-626 91 72
31 Hind Orfali måleri Larslunda 073-915 81 16
32 Rachel van Asch måleri Timotejvägen 15 076-891 96 16
33 Elsa Tegstam måleri Kättilmunds väg 7 070-574 33 09
34 Inger Jonasson akvarell Vasavägen 209 072-021 76 20
35 Marjo Kangasvieri keramik Vasavägen 215 070-214 02 38
36 Ingvar Myrén ST måleri, lito, teckning Katarinas väg 4 070-214 02 38
37 Kristina Cederblad Sone måleri Allévägen 86 073-983 54 90
38 Lilli Sjölind måleri Överby Gård, även kafé 073-915 89 06
39 John Button SvK måleri Överby Gård, även kafé 073-142 94 99
40 Catharina Bauer SvK måleri Överby Gård, även kafé 070-226 64 67
41 Yvonne Henriksson måleri Överby Gård, även kafé 073-945 68 21
42 Åsa Lundgren-E betong Överby Gård, Kvarnstugan 070-250 94 46

KRO – medlem Konstnärernas Riksorganisation
ST – medlem Svenska Tecknare
SvK – medlem Svenska Konstnärer
KHVC – medlem Konsthantverkcentrum
BUS – medlem Bildupphovsrätt i Sverige