073-8340822 pomdah@pomdah.se

SOLLENTUNA konstronda

Om Sollentuna konstronda

 

Våren och den konstintresserade publiken hälsades traditionellt välkommen till Sollentunakonstnärernas ateljéer under en intensiv och spännande helg 6-7 april 2019.

Konstnärerna, verksamma i Sollentuna inom olika genrer, presenterade sin konst i sina egna ateljéer under otvungna former under konstrondahelgen. Evenemanget är mycket populärt och publiken fick kanske ta aktiv del i hur konstnären jobbar. Olika stilar och tekniker demonstrerades generöst och samtalets vågor gick höga. Stundtals var ateljéerna proppfulla av gäster.

Besökare har genom åren kommit inte bara från Stockholms län, och konstföreningar har ibland kommit med egna bussar.

I konstrondan nr 20 – jubileum, våren 2019, deltog 36 konstnärer inom olika tekniker: skulptur, måleri i alla dess former, teckning, objekt, foto, skulptur, keramik, textil och glaskonst. Karta över ateljéerna, namn och besöksadresser finns på denna hemsida, se länkar till Karta och Medverkande. Den informationen ingår i rondans broschyr som går att ladda hem som en pdf-fil!

Med Konstrondan har vi i Sollentuna fått ett traditionsenligt vårtecken att se fram emot och Sollentunas konstnärer har kunnat få kontakt med varandra samt respons av publiken på ett lättsamt sätt. Att vara konstnär är ofta lite av att jobba som ”ensamvarg”!

Konstrondan är ett konkret samarbetsprojekt i Sollentuna, finansierat med deltagaravgifter från de medverkande och bidrag från generösa och kulturvärnande företag inom kommunen, och i övrigt en hel del ideellt arbete!

Historik

SOLLENTUNA Konstronda avslutar nu sitt andra decennium. Det var år 2000 som Arne Mellquist mot alla odds verkställde idén att ordna en årlig Konstronda i Sollentuna. Sedan dess har den varit ett årligen återkommande arrangemang under en helg i april. Arne ledde Konstrondan i fem år och var sedan aktiv i den fram till sin bortgång vid 81 års ålder, 2009. Samma år firades vårt 10 års-jubileum.

Förutsättningar

Grundtankarna med Konstrondan är att på ett lokalt plan visa konstnärernas aktiviteter och verk för sin publik i närområdet, och även visa på den stora och mångskiftande grupp som konstnärerna utgör i kommunen. Numera sker kvalitetsbedömning av en konstnärligt kunnig och från konstrondan fristående jury för intagning av nya konstnärer. Krav för samtliga är att man ska ha sin verksamhet i kommunen och ha fyllt 18 år.