073-8340822 pomdah@pomdah.se

SOLLENTUNA konstronda

Medverkande i konstrondan 2022

 

Nr Namn Adress Konstform Telefon
1 Bergendal Landsnoravägen 110
Samlingsutställning. Observera att i år är ingången överst i huset, följ vägvisning mot “Entré Falkberget” från parkeringen. Eller ta huvudingången och ta trappan eller hissen till översta våningen.
08-444 51 50
2 Pia Forsström Hökvägen 4B mixed media, glassmycken 070-797 90 94
3 Christina Bodelsdotter Sidensvansvägen 63 fotografi 070-842 52 19
4 Christian Colmenius Kvarnvägen 6 akrylmålning, blandteknik 070-348 20 50
5 Staffan Tolsén KRO SvK BUS Storbergsliden 4 måleri, objekt 073-615 20 85
6 Jeanna Tolsén Storbergsliden 4 måleri 073-615 81 89
7 Jerker Dalunde Storbergsliden 4 fotografi 070-595 75 98
8 Anna Rovig Edsbergsvägen 1 silversmide 070-453 55 65
9 Elvira Metérus Love Almqvists väg 76 måleri 073-507 63 01
10 Ylva Maria Thompson KRO, BUS Töjnavägen 40C måleri, skulptur, grafik 070-549 69 69
11 Marianne Sundberg Kanalvägen 29 keramik 08-96 67 87 070-444 23 38
12 Maria Slättman Frejavägen 80 måleri 073-514 23 87
13 Ulla Carlson Hedin KRO Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 måleri 073-768 57 98
14 Eva Malmberg Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 glaskonst 070-960 10 06
15 Stefan Sjöblom Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 drivvedskonst, snideri 073-585 10 86
16 Michal Liban Nytorpsvägen 17 måleri 073-954 78 51
17 Per Ståbi Kuskvägen 6 måleri 070-825 06 38
18 Juni Walch Skälbyvägen 24C måleri, skulptur 070-471 08 34
19 Margit Bylund Minervavägen 6A keramik, glas, måleri 070-757 82 12
20 Ingalill Sjölund Rockström Minervavägen 8D måleri 076-633 67 27
21 Jaana Lindberg Backängsvägen 30 skulptur, måleri 072-248 95 95
22 Lisa Walch Ravalsvägen 11 A keramik 070-579 78 07
23 Birgitta Gure SK, BUS Mäster Henriks allé 36 måleri 070-714 39 29
24 Stina Ström Kyrkvägen 1J, Sollentunagården
keramik, måleri 076-614 86 82
25 Pia Hällström Skinnaråsvägen 7, 3 tr måleri 070-626 91 72
26 Hind Orfali Larslunda måleri 073-915 81 16
27 Rachel van Asch Timotejvägen 15 måleri 076-891 96 16
28 Ingvar Myrén ST Katarinas väg 4 måleri, lito, teckning 070-214 02 38
29 Inger Jonasson Vasavägen 209 akvarell 072-021 76 20
08-754 54 61
30 Marjo Kangasvieri Vasavägen 215 keramik 073-672 38 21
31 Elsa Tegstam Kättilmunds väg 7 måleri 070-574 33 09
32 Inger Rubio Allévägen 49 måleri 08-754 30 11
33 Lilli Sjölind Överby Gård, även kafé måleri 073-915 89 06

34

John Button SvK Överby Gård, även kafé måleri 073-142 94 99
35 Catharina Bauer SvK Överby Gård, även kafé måleri 070-226 64 67
36 Yvonne Henriksson Överby Gård, även kafé måleri 073-945 68 21
37 Åsa Lundgren-E Överby Gård, Kvarnstugan betong 070-250 94 46

 

KRO – medlem Konstnärernas Riksorganisation
ST – medlem Svenska Tecknare
SvK – medlem Svenska Konstnärer
SK – medlem Svenska Konstnärsförbundet
KHVC – medlem Konsthantverkcentrum
BUS – medlem Bildupphovsrätt i Sverige

td>
Nr Namn/konstform Adress/telefon
1 Bergendal
Lunchbuffé 24-25/9 11.30-14 bokas på hemsidan
Landsnoravägen 110
08-444 51 50
Samlingsutställning. Observera att i år är ingången överst i huset, följ vägvisning mot “Entré Falkberget” från parkeringen. Eller ta huvudingången och ta trappan eller hissen till översta våningen.
2 Pia Forsström mixed media, glassmyckenHökvägen 4B
070-797 90 94
3 Christina Bodelsdotter fotografi Sidensvansvägen 63
070-842 52 19
4 Christian Colmenius akrylmålning, blandteknik Kvarnvägen 6
070-348 20 50
5 Staffan Tolsén KRO SvK BUS måleri, objekt Storbergsliden 4
073-615 20 85
6 Jeanna Tolsén måleri Storbergsliden 4
073-615 81 89
7 Jerker Dalunde fotografi Storbergsliden 4
070-595 75 98
8 Anna Rovig silversmide Edsbergsvägen 1
070-453 55 65
9 Elvira Metérus måleri Love Almqvists väg 76
073-507 63 01
10 Ylva Maria Thompson KRO, BUS, måleri, skulptur, grafik Töjnavägen 40C
070-549 69 69
11 Marianne Sundberg keramik Kanalvägen 29
070-444 23 38
12 Maria Slättman måleri Frejavägen 80
073-514 23 87
13 Ulla Carlson Hedin KRO, måleri Edsvikskyrkan, Kapellv. 2
073-768 57 98
14 Eva Malmberg glaskonst Edsvikskyrkan, Kapellv. 2
070-960 10 06
15 Stefan Sjöblom drivvedskonst, snideri Edsvikskyrkan, Kapellv. 2
073-585 10 86
16 Michal Liban måleri Nytorpsvägen 17
073-954 78 51
17 Per Ståbi måleri Kuskvägen 6
070-825 06 38
18 Juni Walch måleri, skulptur Skälbyvägen 24C
070-471 08 34
19 Margit Bylund keramik, glas, måleri Minervavägen 6A
070-757 82 12
20 Ingalill Sjölund Rockström måleri Minervavägen 8D
076-633 67 27
21 Jaana Lindberg skulptur, måleri Backängsvägen 30
072-248 95 95
22 Lisa Walch keramik Ravalsvägen 11 A
070-579 78 07
23 Birgitta Gure SK, BUS, måleri Mäster Henriks allé 36
070-714 39 29
24 Stina Ström keramik, måleri Kyrkvägen 1J, Sollentunagården
076-614 86 82
25 Pia Hällström måleri Skinnaråsvägen 7, 3 tr
070-626 91 72
26 Hind Orfali måleri Larslunda
073-915 81 16
27 Rachel van Asch måleri Timotejvägen 15
076-891 96 16
28 Ingvar Myrén ST måleri, lito, teckning Katarinas väg 4
070-214 02 38
29 Inger Jonasson akvarell Vasavägen 209
072-021 76 20
30 Marjo Kangasvieri keramik Vasavägen 215
073-672 38 21
31 Elsa Tegstam måleri Kättilmunds väg 7
070-574 33 09
32 Inger Rubio måleri Allévägen 49
08-754 30 11
33 Lilli Sjölind måleri Överby Gård, även kafé
073-915 89 06
34 John Button SvK måleri Överby Gård, även kafé
073-142 94 99
35 Catharina Bauer SvK måleri Överby Gård, även kafé
070-226 64 67
36 Yvonne Henriksson måleri Överby Gård, även kafé
073-945 68 21
37 Åsa Lundgren-E betong Överby Gård, Kvarnstugan
070-250 94 46

 

KRO – medlem Konstnärernas Riksorganisation
ST – medlem Svenska Tecknare
SvK – medlem Svenska Konstnärer
SK – medlem Svenska Konstnärsförbundet
KHVC – medlem Konsthantverkcentrum
BUS – medlem Bildupphovsrätt i Sverige