073-8340822 pomdah@pomdah.se

SOLLENTUNA konstronda

Medverkande i konstrondan 2019

Klicka på en adress om du vill se var den ligger på kartan. Numren är markerade på den översiktskarta som finns på den här webbplatsen. De som har egen hemsida har klickbara namn. Klicka på adresserna för att se detaljerad karta. Om du har en smartphone kan det vara en hjälp att hitta när du åker runt till konstnärerna under konstrundan.

Nr Namn Adress Konstform Telefon
1 Bergendal Landsnoravägen 110 Samlingsutställning 08-444 51 50
2 Maria Sundström Bössvägen 4 keramik, textil, måleri 070-770 09 28
3 Staffan Tolsén KRO SvK Storbergsliden 4 måleri, objekt 073-615 20 85
4 Jeanna Tolsén Storbergsliden 4 måleri, skulptur 073-615 81 89
5 Anna Rovig Edsbergsvägen 1 silversmide 070-453 55 65
6 Hind Orfali Larslunda måleri 073-915 81 16
7 Ulla Carlson Hedin KRO SvK Timotejvägen 11 måleri 08-585 701 28   
073-610 85 11
8 Rachel van Asch Timotejvägen 15 måleri 076-891 96 16
9 Elsa Tegstam Kättilmunds väg 7 måleri 070-574 33 09
10 Inger Jonasson Vasavägen 209 akvarell

072-021 76 20
08-754 54 61

11 Ingvar Myrén ST Katarinas väg 4 måleri, lito, teckning 070-214 02 38
12 Ilkka Timonen KRO, CFF Vasavägen 40A fotografi 070-629 35 04
13 Ulla Gustavsson Vasavägen 40A textil konst/design 070-279 74 57
14 Inger Rubio Allévägen 49 måleri 08-754 30 11
15 Lilli Sjölind Överby Gård, även kafé måleri 073-915 89 06
16 John Button SvK Överby Gård, även kafé måleri 073-142 94 99
17 Catharina Bauer SvK Överby Gård, även kafé måleri 070-226 64 67
18 Pia Forsström Överby Gård, även kafé mixed media, glassmycken 070-797 90 94
19 Yvonne Henriksson Överby Gård, även kafé måleri 073-945 68 21
20 Åsa Lundgren-E Överby Gård, Kvarnstugan betong 070-250 94 46
21 Kerstin Lagerman Haas Kyrkvägen 1J, Sollentunagården
keramik, prova på drejning 070-444 55 60
22 Stina Ström KRO Kyrkvägen 1J, Sollentunagården keramik, måleri, prova på drejning 076-614 86 82
23 Christian Colmenius Stenkullevägen 1A, Viby akrylmålning, blandteknik 070-348 20 50
24 Pernilla Vinnerås Backängsvägen 24, Viby collage, måleri 070-652 33 28
25 Margit Bylund Minervavägen 6A keramik, glas, måleri 070-757 82 12
26 Helena Hodell KRO KHVC Västervägen 9 keramik 070-683 77 93
27 Per Ståbi Kuskvägen 6 måleri 070-825 06 38
28 Lidia Vedin Tusbystråket 6A våning B måleri 073-652 61 57
29 Marianne Sundberg Kanalvägen 29 keramik, skulptur 08-96 67 87
070-444 23 38
30 Ylva Maria Thompson KRO Töjnavägen 40C måleri, skulptur, grafik 070-549 69 69
31 Gösta Ahlberg SvK Kronovägen 12 måleri 08-35 41 38
32 Björne Davidsson Missionskyrkan/Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 fotografi 070-654 58 70
33 Elvira Metérus Love Almqvists väg 76 måleri 073-507 63 01
34 Stefan Sjöblom Missionskyrkan/Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 drivvedskonst, snideri 073-585 10 86
35 Adriana Alonso Barrvägen 6A måleri, teckning, mixed media 076-127 11 55
36 Kirsti Lindkvist Alvägen 42 keramik 073-628 20 05
37 Eva Malmberg Rosenhillsvägen 19 glaskonst 070-960 10 06

Medverkande i konstrondan 2019

Klicka på en adress om du vill se var den ligger på kartan. Numren är markerade på den översiktskarta som finns på den här webbplatsen. De som har egen hemsida har klickbara namn. Klicka på adresserna för att se detaljerad karta. Om du har en smartphone kan det vara en hjälp att hitta när du åker runt till konstnärerna under konstrundan.

Nr Namn/konstform Adress/telefon
1 Bergendal
Samlingsutställning

Landsnoravägen 110
08-444 51 50

2

Maria Sundström
textiltryck, keramik

Bössvägen 4
070-770 09 28
3 Staffan Tolsén KRO SvK
måleri, objekt

Storbergsliden 4
073-615 20 85

4 Jeanna Tolsén
måleri, skulptur

Storbergsliden 4
073-615 81 89

5

Anna Rovig silversmide

Edsbergsvägen 1
070-453 55 65
6

Hind Orfali
måleri

Larslunda
073-915 81 16

7

Ulla Carlson Hedin KRO SvK
måleri

Timotejvägen 11
08-585 701 28 073-610 85 11

8 Rachel van Asch måleri Timotejvägen 15 076-891 96 16
9

Elsa Tegstam
måleri

Kättilmunds väg 7
070-574 33 09

10

Inger Jonasson
akvarell

Vasavägen 209
072-021 76 20
08-754 54 61

11 Ingvar Myrén ST
måleri, lito, teckning

Katarinas väg 4
070-214 02 38

12 Ilkka Timonen KRO CFF fotografi

Vasavägen 40A
070-629 35 04

13

Ulla Gustavsson
textil konst/design

Vasavägen 40A
070-279 74 57

14 Inger Rubio måleri Allévägen 49 08-754 30 11
15 Lilli Sjölind
måleri

Överby Gård, även kafé
073-915 89 06

16 John Button SvK
måleri
Överby Gård, även kafé
073-142 94 99
17 Catharina Bauer SvK
måleri
Överby Gård, även kafé
070-226 64 67
18 Pia Forsström mixed media, glassmycken Överby Gård, även kafé
070-797 90 94
19 Yvonne Henriksson
måleri
Överby Gård, även kafé
073-945 68 21
20 Åsa Lundgren-E betong Överby Gård, Kvarnstugan 070-250 94 46
21

Kerstin Lagerman Haas
keramik, prova på drejning

Kyrkvägen 1J,
Sollentunagården

070-444 55 60

22 Stina Ström KRO
keramik, måleri, prova på drejning

Kyrkvägen 1J,
Sollentunagården

076-614 86 82

23 Christian Colmenius
måleri

Stenkullevägen 1A
070-348 20 50

24 Pernilla Vinnerås
collage, måleri

Backängsvägen 24
070-652 33 28

25

Margit Bylund
keramik, glas, måleri

Minervavägen 6A
070-757 82 12
26 Helena Hodell KRO KHVC keramik

Västervägen 9 070-683 77 93

27 Per Ståbi måleri Kuskvägen 6 070-825 06 38
28 Lidia Vedin
måleri

Tusbystråket 6A
våning B, 073-652 61 57

29

Marianne Sundberg
keramik, skulptur

Kanalvägen 29
08-96 67 87
070-444 23 38

30 Ylva Maria Thompson KRO
måleri, skulptur, grafik

Töjnavägen 40C
070-549 69 69

31 Gösta Ahlberg SvK
måleri

Kronovägen 12
08-35 41 38

32 Björne Davidsson
fotografi

Missionskyrkan/Edsvikskyrkan, Kapellv. 2
070-654 58 70

33 Elvira Metérus
måleri

Love Almqvists väg 76
073-507 63 01

34

Stefan Sjöblom
drivvedskonst, snideri

Missionskyrkan/Edsvikskyrkan, Kapellv. 2
073-585 10 86

35 Adriana Alonso måleri, teckning, mixed media Barrvägen 6A 076-127 11 55
36

Kirsti Lindkvist
keramik

Alvägen 42
073-628 20 05

37

Eva Malmberg
glaskonst

Rosenhillsvägen 19
070-960 10 06

KRO – medlem Konstnärernas Riksorganisation
ST – medlem Svenska Tecknare
SvK – medlem Svenska Konstnärer
KHVC – medlem Konsthantverkcentrum
CFF – Centrum för fotografi