073-8340822 pomdah@pomdah.se

SOLLENTUNA konstronda

Medverkande i konstrondan 2020

 

Nr Namn Adress Konstform Telefon
1 Bergendal Landsnoravägen 110 Samlingsutställning, Brunch bokas på hemsidan 08-444 51 50
2 Tippan Nordén Lomvägen 491 måleri 070-729 21 83
3 Maria Sundström Bössvägen 4 keramik, textil, måleri 070-770 09 28
4 Staffan Tolsén KRO SvK BUS Storbergsliden 4 måleri, objekt 073-615 20 85
5 Jeanna Tolsén Storbergsliden 4 måleri, skulptur 073-615 81 89
6 Jane Lundström Blockvägen 19 textil 070-623 16 99
7 Anna Rovig Edsbergsvägen 1 smide 070-453 55 65
8 Ulla Cappelin Platåvägen 20 måleri 072-325 40 08
9 Barbro Weatherill Platåvägen 20 måleri, textilcollage 073-685 27 76
10 Ove Engström Pilvägen 100 måleri 073-637 63 93
11 Petra Lund Bävervägen 48 keramik, konsthantverk 070-568 83 44
12 Eva Malmberg Rosenhillsvägen 19 glaskonst 070-960 10 06
13 Kirsti Lindkvist Alvägen 42 keramik 073-628 20 05
14 Kajsa Lindberg Lokevägen 21 måleri 070-491 32 10
15 Christina Holst Lillhersbyvägen 12, ingång från Gungnersvägen måleri 076-876 85 75
16 Elvira Metérus Love Almqvists väg 76 måleri 073-507 63 01
17 Björne Davidsson Sörgårdsvägen 14 fotografi 070-654 58 70
18 Gösta Ahlberg SvK Kronovägen 12 måleri 08-35 41 38
19 Ylva Maria Thompson KRO Töjnavägen 40C måleri, skulptur, grafik 070-549 69 69
20 Marianne Sundberg Kanalvägen 29 keramik 08-96 67 87 070-444 23 38
21 Nina Östman Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 fotografi, måleri, skulptur 070-666 70 72
22 Stefan Sjöblom Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 drivvedskons, snideri 073-585 10 86
23 Per Ståbi Kuskvägen 6 måleri 070-825 06 38
24 Ingalill Sjölund Rockström Sänkhagsvägen 1A måleri, screentryck, collage 076-633 67 27
25 Margit Bylund Minervavägen 6A keramik, glas, måleri 070-757 82 12
26 Christian Colmenius Stenkullevägen 1A akrylmålning, blandteknik 070-348 20 50
27 Kerstin Lagerman Haas Kyrkvägen 1J, Sollentunagården
keramik, prova på drejning 070-444 55 60
28 Stina Ström KRO Kyrkvägen 1J, Sollentunagården
keramik, måleri, prova på drejning 076-614 86 82
29 Hind Orfali Larslunda måleri 073-915 81 16
30 Sara Nelin Amorgränd 32 akvarell, tuschteckning 070-509 88 05
31 Rachel van Asch Timotejvägen 15 måleri 076-891 96 16
32 Elsa Tegstam Kättilmunds väg 7 måleri 070-574 33 09
33 Inger Jonasson Vasavägen 209 akvarell 072-021 76 20
08-754 54 61
34 Ingvar Myrén ST Katarinas väg 4 måleri, lito, teckning 070-214 02 38
35 Ilkka Timonen KRO Vasavägen 40A fotografi 070-629 35 04
36 Ulla Gustavsson Vasavägen 40A textil konst/design 070-279 74 57
37 Inger Rubio Allévägen 49 måleri 08-754 30 11
38 Kristina Cederblad Sone Allévägen 86 måleri 08-626 81 24 073-983 54 90
39 Lilli Sjölind Överby Gård, även kafé måleri 073-915 89 06
40 John Button SvK Överby Gård, även kafé måleri 073-142 94 99
41 Catharina Bauer SvK Överby Gård, även kafé måleri 070-226 64 67
42 Yvonne Henriksson Överby Gård, även kafé måleri 073-945 68 21
43 Åsa Lundgren-E Överby Gård, Kvarnstugan betong 070-250 94 46
Nr Namn/konstform Adress/telefon
1 Bergendal Samlingsutställning Landsnoravägen 110 08-444 51 50
2 Tippan Nordén måleri Lomvägen 491 070-729 21 83
3 Maria Sundström keramik, textil, måleri Bössvägen 4 070-770 09 28
4 Staffan Tolsén KRO SvK BUS måleri, objekt Storbergsliden 4 073-615 20 85
5 Jeanna Tolsén måleri, skulptur Storbergsliden 4 073-615 81 89
6 Jane Lundström textil Blockvägen 19 070-623 16 99
7 Anna Rovig smide Edsbergsvägen 1 070-453 55 65
8 Ulla Cappelin måleri Platåvägen 20 072-325 40 08
9 Barbro Weatherill måleri, textilcollage Platåvägen 20 073-685 27 76
10 Ove Engström måleri Pilvägen 100 073-637 63 93
11 Petra Lund keramik, konsthantverk Bävervägen 48 070-568 83 44
12 Eva Malmberg glaskonst Rosenhillsvägen 19 070-960 10 06
13 Kirsti Lindkvist keramik Alvägen 42 073-628 20 05
14 Kajsa Lindberg måleri Lokevägen 21 070-491 32 10
15 Christina Holst måleri Lillhersbyvägen 12, ingång från Gungnersvägen 076-876 85 75
16 Elvira Metérus måleri Love Almqvists väg 76 073-507 63 01
17 Björne Davidsson fotografi Sörgårdsvägen 14 070-654 58 70
18 Gösta Ahlberg SvK Kronovägen 12 08-35 41 38
19 Ylva Maria Thompson KRO måleri, skulptur, grafik Töjnavägen 40C 070-549 69 69
20 Marianne Sundbergkeramik Kanalvägen 29 070-444 23 38
21 Nina Östman fotografi, måleri, skulptur Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 070-666 70 72
22 Stefan Sjöblom drivvedskons, snideri Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 073-585 10 86
23 Per Ståbi måleri Kuskvägen 6 070-825 06 38
24 Ingalill Sjölund Rockström måleri, screentryck, collage Sänkhagsvägen 1A 076-633 67 27
25 Margit Bylund keramik, glas, måleri Minervavägen 6A 070-757 82 12
26 Christian Colmenius akrylmålning, blandteknik Stenkullevägen 1A 070-348 20 50
27 Kerstin Lagerman Haas keramik, prova på drejning Kyrkvägen 1J, Sollentunagården
070-444 55 60
28 Stina Ström KRO keramik, måleri, prova på drejning Kyrkvägen 1J, Sollentunagården
076-614 86 82
29 Hind Orfali måleri Larslunda 073-915 81 16
30 Sara Nelin akvarell, tuschteckning Amorgränd 32 070-509 88 05
31 Rachel van Asch måleri Timotejvägen 15 076-891 96 16
32 Elsa Tegstam måleri Kättilmunds väg 7 070-574 33 09
33 Inger Jonasson akvarell Vasavägen 209 072-021 76 20
34 Ingvar Myrén ST måleri, lito, teckning Katarinas väg 4 070-214 02 38
35 Ilkka Timonen KRO fotografi Vasavägen 40A 070-629 35 04
36 Ulla Gustavsson textil konst/design Vasavägen 40A 070-279 74 57
37 Inger Rubio måleri Allévägen 49 08-754 30 11
38 Kristina Cederblad Sone måleri Allévägen 86 073-983 54 90
39 Lilli Sjölind måleri Överby Gård, även kafé 073-915 89 06
40 John Button SvK måleri Överby Gård, även kafé 073-142 94 99
41 Catharina Bauer SvK måleri Överby Gård, även kafé 070-226 64 67
42 Yvonne Henriksson måleri Överby Gård, även kafé 073-945 68 21
43 Åsa Lundgren-E betong Överby Gård, Kvarnstugan 070-250 94 46